Usługi detektywistyczne dla firm to przede wszystkim:

  • Ujawnianie nieuczciwej konkurencji
  • Kontrola lojalności pracowników
  • Weryfikacja kandydatów na pracowników
  • Śledztwa wewnętrzne w firmach
  • Minimalizacja strat
  • Kompleksowa weryfikacja umów / porozumień lojalnościowych (lojalki)
  • Weryfikacja zwolnień lekarskich
  • Audyty Bezpieczeństwa
  • oraz poszukiwanie dłużników i ich majątków przez prywatnych detektywów oraz grupę ludzi, którzy posiadają wiedzę oraz kontakty niezbędne do ustalania danych.

Referencje od klientów naszego biura detektywistyczne udostępniamy na życzenie. Dbamy o tajemnicę zawodową i tylko za zgodą klientów możemy wskazać naszych zleceniodawców.